Analizy przedprojektowe
Studium programowo-przestrzenne
Analizy przedprojektowe związane są z oceną planowanej lokalizacji inwestycji pod względem: warunków zabudowy, założeń programowych, dostępności infrastruktury, oddziaływań na środowisko.
Na tym etapie tworzymy wstępną koncepcję funkcjonalno- przestrzenną oraz zagospodarowania terenu. Sprawdzamy bilans zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne.
Aranżacje wnętrz
Projekty budowlane
Projekt pozwala przemyśleć każdy element i szczegół we wnętrzu. Projekt precyzyjnie określa zakres wykonywanych prac i uwzględnia wszystkie potrzeby klienta oraz realne możliwości wykonawstwa, umożliwia wykonywanie zadań zgodnie z planem i harmonogramem.
Tworzymy w pełni projekt zagospodarowania terenu, określamy granice działki, usytuowanie itp. oraz projektujemy obiekty budowlane. Dzieło architektoniczno-budowlane określa funkcję, formę oraz konstrukcję obiektu, jak również jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną.
Projekty wykonawcze
Projekty koncepcyjne
Opracowujemy projekty architektoniczno-budowlane obiektów w szczegółowym stopniu. Tworzymy projekty detali architektonicznych oraz projekt konstrukcji poszczególnych obiektów oraz szczegółowe projekty instalacji.
Zajmujemy się projektem koncepcyjnym poszczególnych obiektów. Sprawdzamy zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostawy: wody, czynników energetycznych, transportu, parkingów, zatrudnienia ludzi.

Skonsultuj swój indywidualny projekt za darmo

Napisz do nas, a nasz architekt skontaktuję się z Tobą w przeciągu 24 godzin, aby omówić w szczegółach i wycenić Twój indywidualny projekt.

napisz do nas